Subscribe

杜甫 秋兴八首 何叔惠老师吟诵

前言
私塾调之吟诵,通过私塾或家教,代代相传之吟诵,有三千多年歷史。虽无固定之音阶,但像唱歌地诵读。最后一批会吟诵,多在八十岁以上。
何老师吟诵声带,录於一九七四年,略带杂音為其学生之珍藏。

杜甫(712-770)
字子美,号少陵野老。与李白齐名,世称為诗圣。其诗悲天悯人,忧国忧民。梁啟超评: 少陵只為苍生苦,赢得乾坤不尽愁。

诗作背景
秋兴者,因秋而生之感兴。杜甫晚年精心杰作。当时凭依已失,避乱而居夔州。怀秋景之萧条,忆京都之华丽,忧国家之外患,哀个人之不成,有感而创此诗。

其一: 由夔州秋景,逗出怀乡恋闕之思。
其二: 由夔州晚景,写出思归伤逝之情。
其三: 由夔州朝景,咏出事与愿违衷曲。
其四: 从长安落墨,写朝局边事之多故。
其五: 从所思发端,追忆当年意气之盛。
其六: 思曲江為主,而感怀长安之今昔。
其七: 昆明池為主,而感慨古今之盛衰。
其八: 借渼陂发端,总结今昔盛衰之慨。

杜甫 秋兴八首 之一
玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。丛菊两开他日泪,孤舟一繫故园心。寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

杜甫 秋兴八首 之二
夔府孤城落日斜,每依南斗望京华。听猿实下三声泪,奉使虚随八月槎。画省香炉违伏枕,山城粉堞隐悲笳。请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。

杜甫 秋兴八首 之三
千家山郭静朝暉,日日江楼坐翠微。信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞。匡衡抗疏功名薄,刘向传经心事违。同学少年多不贱,五陵裘马自轻肥。

杜甫 秋兴八首 之四
闻道长安似弈棋,百年世事不胜悲。王侯第宅皆新主,文武衣冠异昔时。直北关山金鼓震,征西车马羽书迟。鱼龙寂寞秋江冷,故国平居有所思。

杜甫 秋兴八首 之五
蓬莱宫闕对南山,承露金茎霄汉间。西望瑶池降王母,东来紫气满函关。云移雉尾开宫扇,日绕龙鳞识圣顏。一卧沧江惊岁晚,几回青琐点朝班。

杜甫 秋兴八首 之六
瞿唐峡口曲江头,万里风烟接素秋。花萼夹城通御气,芙蓉小苑入边愁。珠帘绣柱围黄鵠,锦缆牙檣起白鸥。回首可怜歌舞地,秦中自古帝王州。

杜甫 秋兴八首 之七
昆明池水汉时功,武帝旌旗在眼中。织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风。波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红。关塞极天唯鸟道,江湖满地一渔翁。

杜甫 秋兴八首 之八
昆吾御宿自逶迤,紫阁峰阴入渼陂。香稻啄餘鸚鵡粒,碧梧栖老凤凰枝。佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移。彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂。

何叔惠(1919-2012)
号薇盦,广东顺德人。著名诗人及书法家。创设凤山艺文院,著有薇盦存稿。