Subscribe
dedicated to promote Cantonese culture
 

Posts Tagged Su Shi

蘇軾 江城子 乙卯正月二十日夜記夢 蕭善薌老師吟誦 (江蘇話)

蕭善薌老師

蘇軾 (1037-1101)
字子瞻,號東坡居士。精於詩、詞、賦、散文,善書法和繪畫,罕見的全才。唐宋八大家之一,與其父洵、弟轍,合稱三蘇。

江城子:  詞牌名。

詞作背景
蘇軾懷念死別十年的妻子王弗。

蘇軾 江城子 乙卯正月二十日夜記夢
十年生死兩茫茫。不思量,自難忘。千里孤墳,無處話凄涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。
夜來幽夢忽還鄉。小軒窗,正梳妝。相顧無言,惟有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。

蕭善薌老師
中華吟誦學會專家委員會委員、上海師範大學附屬中學退休教師。承國學大師唐文治校長的親授吟誦,被譽為「唐調傳人」。

私塾調之吟誦
通過私塾或家教,代代相傳之吟誦,有三千多年歷史。雖無固定之音階,但像唱歌地誦讀。

Chanting of Su Shi’s Niannujiao, Remembering of Red Cliff by Teacher Ho Shok Wai

何叔惠老師

蘇軾 (1037-1101)
字子瞻,號東坡居士。精於詩、詞、賦、散文,善書法和繪畫,罕見的全才。唐宋八大家之一,與其父洵、弟轍,合稱三蘇。

念奴嬌
詞牌名。相傳念奴是唐代的著名歌伎。

詞作背景
這是蘇軾懷古之作,宋代豪放詞的代表。詞人所懷是三國赤壁之戰和人物。孫權、劉備聯軍擊敗曹操,形成三國鼎立的局面。這著名赤壁是在今湖北省。但蘇軾遊的赤壁是在黃州城外。

蘇軾 念奴嬌 赤壁懷古
大江東去,浪淘盡,千古風流人物。故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。亂石穿空,驚濤拍岸, 捲起千堆雪。江山如畫,一時多少豪傑。

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間,樯橹灰飛煙滅。故國神遊,多情應笑我,早生華髮。人生如夢,一尊還酹江月。

何叔惠(1919-2012)
號薇盦,廣東順德人。著名詩人及書法家。創設鳳山藝文院,著有薇盦存稿。

私塾調之吟誦
通過私塾或家教,代代相傳之吟誦,有三千多年歷史。雖無固定之音階,但像唱歌地誦讀。

Lecture on Su Shi Linjiangxian by Professor Chan Low San

陳魯慎教授

Chanting of Su Shi A Prelude to Water Melody by Mr. Lee Yuk Lau

李毓流先生

Recitation of Su Shi A Prelude to Water Melody by Dr. Chiu Cheung Ki

招祥麒博士